Selamat Datang ke Laman Blog Suara Alam
Teknologi Untuk Alam Sekitar: Kelestarian: Earth Hour

Thursday, 29 November 2012

Kelestarian: Earth Hour

Pelaksana atau Pemerhati?


Earth hour merupakan satu acara yang dilancarkan oleh WWF dalam usaha untuk membangkitkan kesedaran orang ramai supaya mengambil tindakan masing-masing terhadap perubahan iklim di seluruh dunia. Ia dilihat sebagai acara alam sekitar yang terbesar yang berlangsung sejak tahun 2007 di Sydney. Bagi setiap tahun bulan Mar, hari Sabtu yang terakhir, orang ramai dipanggil untuk menutup lampu sepanjang satu jam pada pukul 8.30 hingga 9.30 sebagai tanda bersuara dan bekerjasama untuk mencipta masa depan yang lebih cerah terhadap planet ini. Slogan Earth Hour ialah ‘uniting people to protect the earth’.

          Namun, adakah ‘earth’ benar-benar dilindungi menjadi satu isu kian menjadi perbincangan. Walaupun Earth Hour ini mendapat sokongan daripada bandar serta negara secara global yang telah menunjukkan peningkatan penyertaan yang ketara dari tahun ke tahun, namun keberkesanannya telah memperoleh pendapat yang pelbagai sama ada positif atau negatif. Pada hari Earth Hour kesemua orang yang terlibat menjalankan malam mereka dengan hati yang penuh dengan ghairah sebagai individu yang memberi sumbangan kepada alam sekitar, tetapi keesokan hari adakah mereka masih bertegas dalam tingkah laku yang mesra alam? Adakah aktiviti dalam sejam tersebut menjadi topik perbualan dan bukan maknanya yang tertanam dalam isi hati?

          Rangkaian sosial yang sedia ada daripada  teknologi media baru seperti Facebook, Twitter, Youtube dan Flickr telah digunakan sebagai medium untuk menyebarkan maklumat yang berkaitan dengan acara ini. Keutamaan dilihat telah diberikan kepada pemuda-pemudi yang dikenali sebagai generasi Y yang mempunyai kemahiran yang lebih tinggi dalam menggunakan rangkaian internet. Earth Hour seumpamanya telah dijadikan trend bagi menonjolkan personaliti yang lebih mulia dengan penglibatan yang boleh dikesan menerusi mata kasar. Contohnya mengemas kini status di Facebook atau Twitter tentang betapa seronoknya menyertai Earth Hour serta memuat naik gambar untuk menunjukkan sokongan yang diberi. Adakah mereka benar-benar memahami objektifnya atau hanya mengikuti tingkah laku orang lain supaya tidak ketinggalan?      Perubahan sikap atau tingkah laku tidak pernah dikaji dengan selanjutnya selepas Earth Hour dilancarkan. Keprihatinan terhadap perubahan iklim telah diberi titik noktah selepas satu jam tersebut. Hanya gambar-gambar yang ditangkap dapat menunjukkan perbezaan yang ketara iaitu sebelum dan selepas lampu ditutup di kawasan yang berlainan. Yang menjadi isu kritikan adalah fokus pemaparan gambar yang hanya tertumpu terhadap bangunan-bangunan yang merupakan tarikan dunia seperti The Leaning Tower,  The Eiffel Tower, Petronas Twin Towers dan lain-lain. Sokongan yang diberi ini adalah untuk menyampaikan mesej alam sekitar atau supaya bangunan yang berpengaruh dalam negara tersebut dapat diterbitkan dalam surat khabar pada keesokan hari? Adakah lebih adil dan saksama sekiranya kawasan perumahan dan perniagaan turut dibuat perbandingan dalam penglibatan mereka?

          Selain itu, pelbagai aktiviti akan diadakan untuk menyambungkan orang ramai dan menggunakan satu jam tersebut dengan lebih bermakna. Namun aktiviti yang kerap menjadi pilihan adalah menyala lilin serta tanglung kertas yang dapat mencerahkan persekitaran. Namun, The Christian Science Monitor menyatakan bahawa lilin adalah diperbuat daripada parafin yang mengandungi hidrokarbon yang diperoleh daripada bahan api fosil. Kegunaannya hanya akan menambahkan pelepasan karbon dioksida dan bukan mengurangkannya. Tanglung kertas yang dilepaskan ke dalam langit turut bukan merupakan tingkah laku yang bijaksana dan sesuai. Bahan pembuatan yang mudah terbakar tersebut semestinya akan mencemarkan udara dan bangkainya mungkin akan mengakibatkan kebakaran seperti yang akan berlaku terhadap lilin juga. Maka, hasilnya pemadaman lampu dalam satu jam tersebut telah mendatangkan masalah alam sekitar yang lebih serius.


          Masalah sosial turut terjadi-jadi dalam tempoh satu jam Earth Hour tersebut. Banyak kemalangan atau berita sosial yang timbul telah dilaporkan dalam surat khabar. Sesetengah orang mungkin akan melakukan perbuatan yang telah disekat seperti memandu dengan cepat di kawasan yang gelap atau merendahkan kewaspadaan. Ini sememangnya dapat menunjukkan gambaran di sebalik Earth Hour yang dapat menyabungkan hati semua orang terhadap alam sekitar. Terdapat juga sesetengah pihak yang akan menggunakan peluang ini untuk memperoleh keuntungan. Contohnya menjual baju Earth Hour, mencari artis-artis terkenal untuk membuat persembahan sempena Earth Hour di samping mempromosikan product atau jenama mereka demi kepentingan diri-sendiri.

          Walaupun terdapat banyak aspek yang perlu dibincangkan bagi mengenal pasti keberkesanan Earth Hour terhadap alam sekitar serta kesedaran orang ramai, tidak dapat dinafikan bahawa acara ini benar-benar memberi impak kepada mereka yang ingin menyumbangkan usaha dalam menyelamatkan dunia ini. Hubungan yang rapat turut dapat dijalin antara mereka yang mempunyai kegigihan dan kecekalan dalam menjayakan Earth Hour serta menjaga alam sekitar. Maka, dengan harapan bahawa lebih banyak acara yang berlainan akan dilaksanakan dengan Earth Hour sebagai pembuka jalan.

          Pada pendapat saya, kemungkinan apa yang ditunggu adalah hasilnya. Namun, inisiatif yang diambil adalah lebih berharga berbanding dengan berpeluk tubuh sahaja. Jangan menghentikan kesungguhan terhadap alam sekitar setakat sini, merebaknya dengan melihat sekeliling anda dan bertindak pada hari ini. Tindakan anda yang kecil dapat mempengaruhi dunia!SUMBER:Terima kasih kerana sudi membaca. Sila tinggalkan komen anda

No comments:

Post a Comment